Rada Rodziców

Przewodnicząca: Ewelina Wójcik
Zastępca: Marzena Mach
Skarbnik:

Marta Daź

Sekretarz: Małgorzata Majkut
Członkowie:

Anna Majkut

Małgorzata Kraska

Dorota Majkut

Małgorzata Kalamarz