Nauczyciele

Nauczyciele pracujący w SP w Biedaczowie.

 

 

mgr Elżbieta Banaś - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne

 

mgr Alina Pikor - edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

 

mgr Katarzyna Helit - edukacja wczesnoszkolna, plastyka

 

mgr Zofia Mołdoch - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

 

mgr Halina Sierżęga - język polski, plastyka

 

mgr Katarzyna Kołcz - matematyka, fizyka, przyroda

 

mgr Jolanta Śliwa - język angielski

 

mgr Magdalena Demusz - religia

 

mgr Wojciech Wawrzaszek - wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne

 

mgr Janusz Zagrobelny - historia

 

mgr Karol Dąbek - matematyka, świetlica

 

mgr Anna Bzdek - muzyka

 

mgr Agnieszka Majcher  - język niemiecki

 

mgr Kinga Włoch - chemia

 

mgr Lucyna Łuszczak - biologia, geografia

 

mgr Dariusz Miś - doradztwo zawodowe